13:58, 16/09/2022

SVC: Ông Hà Tôn Trung Hạnh được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát thay cho Bà Hoàng Thị Thu Hương

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn thông báo thay đổi nhân sự Trưởng ban Kiểm soát như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE