SZC vượt kế hoạch lợi nhuận 2021 hơn 7% sau 6 tháng 

SZC vượt kế hoạch lợi nhuận 2021 hơn 7% sau 6 tháng 

Theo BCTC quý 2/2021 vừa công bố, CTCP Sonadezi Châu Đức (HOSE: SZC) báo lãi sau thuế quý 2 tăng 53% so cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu cho thuê đất trong kỳ tăng mạnh.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 2 của SZC tăng 47% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 225 tỷ đồng, trong đó doanh thu cho thuê đất và phí quản lý là gần 222 tỷ đồng. Cùng với biên lãi gộp tăng, lợi nhuận gộp quý 2 xấp xỉ 150 tỷ đồng, tăng 68% so cùng kỳ.

Sau khi giải thể công ty con duy nhất là Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức trong năm 2020, SZC không còn ghi nhận cổ tức và lợi nhuận được chia, dẫn đến doanh thu tài chính giảm 65%, xuống còn xấp xỉ 3 tỷ đồng.

Về chi phí, nhìn chung, tổng chi phí trong kỳ của SZC tăng so cùng kỳ, chủ yếu đến từ chi phí quản lý gấp 2.8 lần cùng kỳ, với gần 20 tỷ đồng. Chi phi bán hàng tuy giảm mạnh 97% nhưng chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Dù chi phí tăng nhưng cả quý SZC vẫn báo lãi ròng tăng 53%, đạt hơn 109 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của SZC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 2/2021 của SZC

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SZC đạt gần 403 tỷ đồng, tăng 47% so cùng kỳ. Nhờ biên lãi gộp tăng, lợi nhuận gộp ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn doanh thu với 67%, lên hơn 257 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, SZC báo lãi sau thuế nửa đầu năm 2021 đạt hơn 189 tỷ đồng, tăng 51% so cùng kỳ. Với kết quả này, SZC đã vượt 7% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2021 chỉ sau 6 tháng đầu năm.

Tính đến ngày 30/06/2021, tổng tài sản của SZC ghi nhận hơn 5,187 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với đầu năm. Khoản chênh lệch chủ yếu đến từ chi phí xây dựng cơ bản dở dang của dự án KCN và Khu đô thị Châu Đức khi khoản mục này tăng 19%, lên hơn 4,486 tỷ đồng. Dù lãi tiền gửi giảm nhưng giá trị tiền gửi ngân hàng của SZC tại thời điểm cuối tháng 6 đã tăng 27% so với đầu năm, xấp xỉ 198 tỷ đồng.

Bên cạnh tổng tài sản, nợ phải trả của SZC tại thời điểm lập báo cáo cũng tăng 22% so cùng kỳ, với gần 3,857 tỷ đồng. Vay nợ tài chính ngắn hạn và dài hạn của SZC tăng lần lượt 74% và 26%, lên mức hơn 326 tỷ đồng và gần 1,849 tỷ đồng, trong đó khoản vay dài hạn tăng thêm được SZC dùng để đầu tư xây dựng KCN Châu Đức và công trình BOT.

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút