SZL lãi sau thuế hơn 27 tỷ đồng trong quý 2

SZL lãi sau thuế hơn 27 tỷ đồng trong quý 2

Doanh thu từ bất động sản tiếp tục là động lực tăng trưởng chính cho doanh thu của CTCP Sonadezi Long Thành (HOSE: SZL) trong quý 2/2021. Tuy nhiên, nhiêu đó là chưa đủ để lợi nhuận của Công ty này tăng trưởng mạnh.

Riêng trong quý 2/2021, doanh thu thuần của SZL ghi nhận hơn 111 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà xưởng tại KCN Long Thành chiếm tỷ trọng cao nhất, theo sau là doanh thu từ kinh doanh nước. Tuy nhiên, do giá vốn tăng cao hơn doanh thu, lãi gộp của Công ty chỉ tăng 14% so với quý 2/2020, ở mức gần 41 tỷ đồng.

Sự sụt giảm lãi tiền gửi đã khiến doanh thu tài chính của SZL “đi lùi” 68% so với cùng kỳ, còn gần 3 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý của SZL trong kỳ có sự biến động ngược chiều nhau. Trong khi chi phí quản lý được tiết giảm 5% thì chi phí bán hàng lại tăng 7%.

Kết quả, dù doanh thu thuần ghi nhận tăng trưởng đáng kể nhưng lãi sau thuế quý 2/2021 của SZL chỉ tăng 3% so với cùng kỳ, với hơn 27 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của SZL. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 2/2021 của SZL

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SZL đạt hơn 204 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do sự sụt giảm mạnh của doanh thu tài chính, SZL chỉ lãi sau thuế hơn 48 tỷ đồng, giảm 2% so với nửa đầu năm 2020.

Dù vậy, với kết quả lãi hơn 48 tỷ đồng sau thuế, SZL vẫn thực hiện được hơn 55% kế hoạch lợi nhuận được đề ra cho cả năm 2021.

Tổng tài sản của SZL tại ngày 30/06/2021 ghi nhận gần 1,706 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn của Công ty gấp 3.2 lần cùng kỳ với hơn 239 tỷ đồng, phần lớn đến từ khoản phải thu bồi thường về việc “Phê duyệt bồi thường, hỗ trợ thuộc dự án cụm công nghiệp Long Phước 1 tại xã Long Phước, huyện Long Thành”. Mặt khác, tiền và tiền gửi của SZL giảm 33%, về mức hơn 275 tỷ đồng, phần nào lý giải sự sụt giảm của doanh thu tài chính.

Tại thời điểm lập báo cáo, nợ phải trả của SZL tăng 7% so với đầu năm, ở mức hơn 1,172 tỷ đồng. Dư nợ vay tài chính của Công ty chiếm tỷ lệ khá thấp so với tổng nợ phải trả khi chỉ ghi nhận hơn 6 tỷ đồng, giảm 37%.

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút