SZL: Nghị quyết HĐQT về việc ký Hợp đồng, giao dịch với tổ chức có liên quan - Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai

SZL: Nghị quyết HĐQT về việc ký Hợp đồng, giao dịch với tổ chức có liên quan - Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ký Hợp đồng, giao dịch với tổ chức có liên quan - Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm