15:43, 10/08/2022

SZL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE