12:50, 13/04/2022

TA6: Miễn nhiệm chức danh người phụ trách kế toán đối với Ông Nguyễn Tiên Phong - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Thưởng làm Kế Toán Trưởng chịu trách nhiệm Phòng Tài Chính Kế Toán

Trong bài viết này:


     

    Tài liệu đính kèm

    HNX