Tài sản doanh nhân tuổi Dần trên thị trường chứng khoán một năm qua

Nhâm Dần 2022 là một năm đầy khó khăn của không ít người. Trên sàn chứng khoán Việt Nam chứng kiến khối tài sản của những doanh nhân tuổi Dần sụt giảm theo xu hướng chung của thị trường.

Tài sản doanh nhân tuổi Dần trên thị trường chứng khoán một năm qua

Tài sản doanh nhân tuổi Dần trên thị trường chứng khoán một năm qua

Nhâm Dần 2022 là một năm đầy khó khăn của không ít người. Trên sàn chứng khoán Việt Nam chứng kiến khối tài sản của những doanh nhân tuổi Dần sụt giảm theo xu hướng chung của thị trường.

Dưới đây là thống kê tài sản của những doanh nhân tuổi Dần trên thị trường chứng khoán Việt Nam một năm qua. Được tính theo số cổ phiếu sở hữu trực tiếp ghi nhận trong báo cáo quản trị 6 tháng 2022 và giá đóng cửa ngày 31/12/2022.

Thu Minh

FILI