TAP đặt kế hoạch doanh thu 80-102 tỷ đồng cho giai đoạn 2020-2025

TAP đặt kế hoạch doanh thu 80-102 tỷ đồng cho giai đoạn 2020-2025

CTCP Đô thị Tân An (UPCoM: TAP) vừa tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 18/11/2020.

Ban lãnh đạo TAP nhận định trong giai đoạn 2020-2025, tình hình sản xuất kinh doanh sẽ càng có nhiều khó khăn hơn như: UBND tỉnh tiến hành thoái 100% vốn Nhà nước tại TAP dẫn đến phương thức quản lý điều hành, tổ chức sẽ có thay đổi; việc tăng giá tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo lộ trình sẽ khó thu hơn; các dịch vụ công ích chuyển sang đấu thấu cạnh tranh gay gắt hơn…

Công ty dự kiến sẽ tiếp tục các biện pháp nâng cao chất lượng và quy mô, mở rộng địa bàn; tiếp tục thực hiện dự án phân loại rác tại nguồn do WWF-Việt Nam tài trợ thí điểm trên địa bàn phường 3; tổ chức thu phí dịch vụ thu gom, vận chyển, xử lý rác thải sinh hoạt. Ngoài ra, Công ty cũng định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của cửa hàng xăng dầu và các hoạt động dịch vụ khác..

Theo biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, cho giai đoạn 2020-2025, cổ đông TAP đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu tăng dần từ mức 80-102 tỷ đồng và lãi sau thuế từ 0.9-4.6 tỷ đồng. Các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể như sau:

Nguồn: TAP

Nhìn lại năm 2019, TAP đem về doanh thu 91 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 6 tỷ đồng, thực hiện 114% và 90% kế hoạch. Công ty cho biết không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận do trong năm đã chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động số tiền khá lớn.

Kết quả kinh doanh của TAP từ 2015-2019
Nguồn: TAP

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút