Tập đoàn Pan báo lãi ròng bán niên 2021 tăng 65%

Tập đoàn Pan báo lãi ròng bán niên 2021 tăng 65%

Nhờ tăng trưởng doanh thu ở mảng nông nghiệp, bánh kẹo và tôm xuất khẩu, trong khi chi phí được tiết giảm và chủ động được nguồn cung, lãi ròng quý 2/2021 của CTCP Tập đoàn Pan (HNXPAN) tăng tốc.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của PAN. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của PAN

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2021, PAN ghi nhận doanh thu thuần quý 2 tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,279 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh hơn đã kéo giảm biên lãi gộp từ 17% xuống còn 14%.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 41%, xuống còn 51 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng cũng đồng loạt giảm.

Với những biến động đó, PAN ghi nhận lãi ròng quý 2 tăng 67%, đạt 61 tỷ đồng.

Theo giải trình của PAN, nối tiếp sự phục hồi ổn định từ cuối năm 2020, trong quý này, mức tăng doanh thu đạt được phần lớn do sự tăng trưởng trong doanh thu mảng giống cây trồng, gạo đóng gói, tôm xuất khẩu và bánh kẹo, khi nhu cầu các loại hàng hóa tăng cao trở lại và các điểm tắc nghẽn trong lưu thông hàng hóa được khai thông sau khi đợt dịch Covid-19 được kiếm soát trong nửa đầu năm 2021. Lợi nhuận tăng cao so cùng kỳ do các biện pháp tiết giảm chi phí đầu vào, chủ động nguồn cung nhờ chuỗi giá trị khép kín, đẩy mạnh kinh doanh các mặt hàng có hiệu quả kinh tế cao.

Lũy kế nửa đầu năm 2021, PAN ghi nhận doanh thu thuần tăng 27%, lên gần 3,960 tỷ đồng và lãi ròng 83 tỷ đồng, tăng 65% so cùng kỳ.

Trong năm 2021, PAN đặt kế hoạch đem về 10,025 tỷ đồng doanh thu và 224 tỷ đồng lãi ròng. So với kế hoạch, PAN thực hiện được 40% chỉ tiêu doanh thu và 37% chỉ tiêu lợi nhuận 2021.

Tại thời điểm 30/06/2021, tổng tài sản của PAN ghi nhận gần 12,265 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 57%, lên gần 3,177 tỷ đồng.

Hàng tồn kho ghi nhận gần 2,383 tỷ đồng, tăng 64%, chủ yếu do biến động từ thành phẩm, nguyên vật liệu và hàng gửi đi bán.

Nợ phải trả tại thời điểm cuối quý 2 ghi nhận hơn 6,018 tỷ đồng, tăng 17%. Trong đó, nợ vay ngắn hạn gần 3,424 tỷ đồng (tăng 34%) và nợ vay dài hạn hơn 1,247 tỷ đồng (giảm nhẹ so với đầu năm).

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút