11:00, 25/08/2022

Tập đoàn Thiên Long báo lãi ròng tăng 195% trong tháng 7

CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) lãi ròng hơn 57 tỷ đồng trong tháng 7, tăng 195% so với cùng kỳ.

Trong bài viết này:

  Trong tháng 7/2022, TLG ghi nhận doanh thu thuần 318 tỷ đồng và lãi ròng 57 tỷ đồng, tăng lần lượt 62% và 195% so với cùng kỳ. Bên cạnh sự cải thiện về hoạt động kinh doanh, bước tăng phi mã này còn đến từ việc so sánh với nền thấp của cùng kỳ - giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bóp nghẹt hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam.

  Trong 7 tháng đầu năm, TLG ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 2.2 ngàn tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 357 tỷ đồng, tăng 83%.

  Biên lãi gộp của TLG trong 7 tháng đầu năm tăng lên 44% so với 42.7% cùng kỳ. Biên lãi thuần cũng tăng lên 16.2% từ mức 12%.

  Tập đoàn Thiên Long cho biết đã xúc tiến đầu tư marketting cho giai đoạn cao điểm bán hàng Back2school từ cuối quý 2. Do đó, chi phí marketing sẽ tăng dần trong hai quý tới.

  Vũ Hạo

  FILI