Tập đoàn Thiên Long lãi 396 tỷ trong 8 tháng đầu năm

Sau 8 tháng, CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) báo lãi sau thuế 396 tỷ đồng, với doanh thu xuất khẩu đóng góp ngày càng lớn.

Tập đoàn Thiên Long lãi 396 tỷ trong 8 tháng đầu năm

Sau 8 tháng, CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) báo lãi sau thuế 396 tỷ đồng, với doanh thu xuất khẩu đóng góp ngày càng lớn.

Riêng tháng 8/2022, CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) ghi nhận doanh thu thuần 300 tỷ đồng và lãi sau thuế 39 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ sau thuế 28 tỷ đồng do tác động của dịch bệnh COVID-19.

* Nhờ đâu cổ phiếu TLG tăng hơn 50% dù khối ngoại miệt mài bán ròng?

Trong 8 tháng đầu năm 2022, chủ sở hữu bút bi Thiên Long tiếp tục ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.5 ngàn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 396 tỷ đồng, tăng lần lượt 48% và 137% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận kỷ lục của chủ sở hữu bút bi Thiên Long.

Trong đó, doanh thu từ xuất khẩu tăng 58% so với cùng kỳ và đóng góp 24% doanh thu cho Tập đoàn. Về biên lãi gộp, nếu cùng kỳ 100 đồng doanh thu mang lại 41.4 đồng lãi gộp thì con số này tăng lên mức 44.1 đồng trong 8 tháng đầu năm 2022.

Trong tháng 8/2022, Tập đoàn đẩy mạnh truyền thông dòng sản phẩm mới, đồng thời khởi động chiến dịch tái định vị thương hiệu. Do vậy, chi phí bán hàng và quản lý được ghi nhận tăng dần và chiếm 25.4% doanh thu 8 tháng, cao hơn mức 24.7% trong 7 tháng đầu năm.

Vũ Hạo

FILI