TAR đặt mục tiêu lãi sau thuế 2022 tăng 14%, “nới room” ngoại lên 49%

Trong tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2022, dự kiến tổ chức ngày 27/06, CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (HNX: TAR) đặt mục tiêu doanh thu 3,500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 110 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 14% so với thực hiện năm 2021.

TAR đặt mục tiêu lãi sau thuế 2022 tăng 14%, “nới room” ngoại lên 49%

Trong tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2022, dự kiến tổ chức ngày 27/06, CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (HNX: TAR) đặt mục tiêu doanh thu 3,500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 110 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 14% so với thực hiện năm 2021.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của TAR
Nguồn: TAR

Định hướng phát triển, TAR lên kế hoạch phát triển thị trường nội địa và bán buôn, thâm nhập sâu vào chuỗi giá trị của các tập đoàn bún, phở…; định hướng mở rộng thị trường xuất khẩu tại các nước phát triển như khối EU, Hàn Quốc, các nước châu Mỹ…; mở rộng vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao tại Tứ Giác Long Xuyên với 2 đề án được Bộ NN & PTNT phê duyệt; đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ phun phân và thuốc, 20 lò sấy lúa với công suất 700 tấn/ngày giúp giảm chi phí và tổn thất sau khi thu hoạch.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, TAR sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành gần 7.12 triệu cp để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 10 cp sẽ được nhận 1 cp) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC năm 2021 đã được kiểm toán. Giá phát hành dự kiến là 10,000 đồng/cp. Mục đích nhằm giữ lại nguồn vốn để tập trung mở rộng vùng nguyên liệu, tái chế rác thải chuyển hóa thành điện năng, đầu tư nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đáng chú ý, TAR đề xuất nâng tỷ lệ sở hữu tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài (nới room) từ 0% lên 49%. Đồng thời, trình ĐHĐCĐ chấp thuận cho nhóm này mua cổ phiếu theo giới hạn tỷ lệ tương ứng.

Bên cạnh đó, TAR có kế hoạch đầu tư & sáp nhập (M&A) với các doanh nghiệp và dự án có tiềm năng trong ngành nông lâm ngư nghiệp hoặc y tế tại khu vực phía Nam (miền Đông/Tây Nam Bộ). Số vốn huy động khoảng 500 tỷ đồng.

HĐQT TAR cũng sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua thư từ nhiệm của bà Phạm Trần Thùy An với tư cách thành viên BKS, đồng thời tiến hành bầu thay thế 1 thành viên. Thù lao chi trả cho HĐQT (6 thành viên tính cả chủ tịch HĐQT) và BKS (2 thành viên) trong năm 2022 dự tính là 324 triệu đồng, có thể tăng thêm 15% trong trường hợp vượt mức kế hoạch kinh doanh đề ra.

Đức Đỗ

FILI