16:43, 01/07/2022

TBC: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đầu tư - Xây dựng

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà công bố Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đầu tư - Xây dựng như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE