18:00, 12/08/2022

TBC: Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà công bố Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE