11:00, 25/07/2022

TCD: Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu của tổ chức có liên quan người nội bộ CTCP Bamboo Capital

Trong bài viết này:

    CTCP Bamboo Capital báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu củatổ chức có liên quan người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE