TCD chuẩn bị chia cổ tức và phát hành ESOP

TCD chuẩn bị chia cổ tức và phát hành ESOP

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HOSETCD) vừa thông báo sắp phát hành hơn 4.1 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông và phát hành 800,000 cp thưởng cho người lao động (ESOP).

Ngày 01/07/2021, TCD sẽ chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 20 cp được nhận 01 cp phát hành thêm). Theo đó, tổng số cổ phiếu được phát hành tương đương hơn 4.1 triệu cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/06/2021.

Trước đó, ĐHĐCĐ TCD đã thông qua mức chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 11%, trong đó 6% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu. Như vậy, TCD sẽ còn 1 đợt chia cổ tức năm 2020 nữa bằng tiền mặt.

Mặt khác, TCD sẽ phát hành 800,000 cp thưởng cho người lao động vào ngày 05/07/2021. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Dự kiến sau khi hoàn tất 2 đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP, vốn điều lệ của TCD sẽ tăng thêm hơn 49 tỷ đồng, lên mức hơn 872 tỷ đồng.

Ngoài 2 phương án tăng vốn này, TCD sẽ phát hành 87.2 triệu cp với hình thức chào bán cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với giá 10,000 đồng/cp và 50 triệu cp thông qua phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với giá dự kiến 12,000 đồng/cp, thời gian dự kiến trong quý 3 năm nay. Tổng số vốn tăng thêm từ hai đợt phát hành này gần 1.4 ngàn tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ cổ đông chiến lược là 500 tỷ đồng.

Năm 2021, TCD đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 2021 là 3,203 tỷ đồng, tăng 12.3% so với 2020 và lợi nhuận sau thuế 280 tỷ đồng, tăng 91.3%. Trong đó, hoạt động kinh doanh cốt lõi xây dựng hạ tầng - dự án BĐS dự kiến đóng góp 2,533 tỷ đồng, tăng 34%, nhờ tiếp tục thi công và nghiệm thu các dự án điện mặt trời và bất động sản hiện tại. Kế hoạch cổ tức năm 2021 là 14% với 8% tiền mặt và 6% cổ phiếu.

Trong quý 1/2021, TCD ghi nhận hơn 816 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, biên lãi gộp giảm từ 15% xuống còn 12%, do giá vốn tăng đến 76%. Lợi nhuận ròng đạt gần 63 tỷ đồng, gấp 7.71 lần cùng kỳ.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút