14:22, 19/09/2022

TCD lên kế hoạch huy động 990 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu

Ngày 16/09, HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD) thông qua chủ trương phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền nhưng được bảo đảm bằng tài sản nhằm huy động tối đa 990 tỷ đồng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động.

Trong bài viết này:

  Thời gian phát hành dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian còn lại của năm 2022. Kỳ hạn dự kiến là 60 tháng kể từ ngày phát hành. Sẽ có 9.9 triệu trái phiếu được phát hành, tương ứng mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu.

  Lãi suất sẽ được tính 3 tháng/lần vào các ngày thanh toán tương ứng. Trong 4 kỳ lãi đầu, lãi suất sẽ là 11%/năm. Sau đó, lãi suất sẽ được tính bằng tổng của lãi suất tham chiếu công bố tại Ngày xác định lãi suất có liên quan cộng biên độ 4%/năm. Tuy nhiên, lãi suất năm sẽ không thấp hơn 11%.

  Tài sản đảm bảo được TCD đưa ra gồm toàn bộ cổ phần mà Công ty đang sở hữu tại CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long, cùng với các lợi ích, cổ tức và khoản tiền phân chia có liên quan; quyền tài sản phát sinh cũng như quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc dự án Bãi Cháy.

  Dự án Bãi Cháy là dự án khách sạn, dịch vụ du lịch tại thành phố Hạ Long do Công ty Sơn Long làm chủ đầu tư. Theo đơn vị định giá, giá trị của mỗi cổ phần của Công ty Sơn Long tại thời điểm tháng 8/2022 là 22,856 đồng/cp.

  Thượng Ngọc

  FILI