TCD muốn phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1, giá thấp hơn 1/3 thị giá

TCD muốn phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1, giá thấp hơn 1/3 thị giá

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HOSE: TCD) thông báo 01/12/2021 là ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.

Nhằm nâng năng lực về vốn và bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, TCD dự kiến phát hành thêm 87.2 triệu cp, tương ứng tỷ lệ 1:1. Sau khi hoàn tất, Công ty sẽ nâng vốn điều lệ lên gấp đôi, đạt 1,744 tỷ đồng.

Quá trình tăng vốn của TCD tính tới năm 2020. Nguồn: VietstockFinance

Ngày đăng ký cuối cùng là 01/12/2021. Cổ đông có thể chuyển nhượng quyền mua từ 06-31/12/2021. Thời gian đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu trong khoảng từ 06/12/2021-05/01/2022. Lượng cổ phiếu phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Giá phát hành là 10,000 đồng/cp, thấp hơn 1/3 thị giá trên sàn (35,800 đồng/cp tại phiên 18/11). Theo đó, phía TCD có thể thu về khoảng 872 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh gần nhất, TCD ghi nhận lãi sau thuế hợp nhất quý 3/2021 đạt 80 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. Công ty giải trình kết quả này chủ yếu do hoạt động kinh doanh công ty mẹ tốt hơn cùng kỳ, đồng thời hoạt động liên doanh liên kết mang lại lợi nhuận gần 57 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 9 tỷ đồng.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút