11:07, 19/09/2022

TCD: Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm và thôi nhiệm các chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm và thôi nhiệm các chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE