16:41, 09/09/2022

TCT: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng với người có liên quan trong năm 2022 và cho vay công ty con

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng với người có liên quan trong năm 2022 và cho vay công ty con như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE