08:30, 01/09/2022

TDB chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15%

CTCP Thủy điện Định Bình (UPCoM: TDB) thông báo 15/09 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/09.

Trong bài viết này:

  TDB dự kiến trả cổ tức đợt 2/2022 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, cổ đông sở hữu 1 cp vào ngày chốt danh sách sẽ được nhận 1,500 đồng.

  Với 8.23 triệu cp đang lưu hành, dự kiến Công ty cần chi hơn 12 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 2/2022. Thời gian chi trả dự kiến vào 15/10/2022.

  Trước đó, vào cuối tháng 6, TDB đã thanh toán cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 20%, tổng số tiền trả cổ tức hơn 16 tỷ đồng. Tổng cộng 2 đợt đạt 35%.

  Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận tổng doanh thu gần 51 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 30 tỷ đồng, đều tăng 11% so với cùng kỳ.

  Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên vào cuối tháng 4, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu dự kiến hơn 67 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 32 tỷ đồng (giảm 3% so với năm trước). Ngoài ra, đơn vị cũng lên kế hoạch trả cổ tức tỷ lệ 40%.

  So với kế hoạch đề ra, Công ty đã thực hiện được 76% kế hoạch doanh thu và 94% mục tiêu lợi nhuận năm.

  Kết phiên 31/08, giá cổ phiếu TDB giao dịch ở mức 40,000 đồng/cp và không có thanh khoản.

  Diễn biến giá cổ phiếu TDB từ đầu năm 2022 đến nay

  Thế Mạnh

  FILI