14:35, 23/06/2022

TDF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDF của CTCP Trung Đô như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/07/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Trung Đô (số 205 đường Lê Duẩn, phường Trung Đô thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày thanh toán nêu trên.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX