11:03, 02/12/2022

TDM: Đính chính thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH MTV Thương mại DV Kỹ thuật D&B

Trong bài viết này:

    TDM: Đính chính thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH MTV Thương mại DV Kỹ thuật D&B

    Công ty TNHH MTV Thương mại DV Kỹ thuật D&B đính chính thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một như sau:

    HOSE

    Tài liệu đính kèm