17:36, 17/11/2022

TDM: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập CTCP Dịch vụ Cấp nước Gia Tân - Cẩm Mỹ

Trong bài viết này:

    TDM: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập CTCP Dịch vụ Cấp nước Gia Tân - Cẩm Mỹ

    Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thông báo Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập CTCP Dịch vụ Cấp nước Gia Tân - Cẩm Mỹ như sau:

    HOSE

    Tài liệu đính kèm