17:28, 09/11/2022

TDM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Trong bài viết này:

    TDM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

    Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng như sau:

    HOSE

    Tài liệu đính kèm