TEG báo lãi quý 1/2021 gần 3 tỷ đồng, gấp gần 11 lần cùng kỳ

TEG báo lãi quý 1/2021 gần 3 tỷ đồng, gấp gần 11 lần cùng kỳ

Trong quý đầu năm 2021, CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (HOSE: TEG) ghi nhận lãi ròng gần 3 tỷ đồng, gấp 10.8 lần cùng kỳ năm trước.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của TEG

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2021, doanh thu thuần của TEG ghi nhận 65 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 8.6% lên 9.3%. 

Doanh thu hoạt động tài chính tăng so với quý 1/2020 lên đến 1.9 tỷ đồng, trong đó lãi thanh lý các khoản đầu tư ghi nhận hơn 1.5 tỷ đồng. Chi phí lãi vay ở mức 0.8 tỷ đồng, tăng 46%. Chi phí bán hàng giảm 71% trong kỳ, còn hơn 110 triệu đồng.

Khép lại quý đầu năm, lãi ròng của Công ty gấp 10.8 lần cùng kỳ năm trước, đạt 2.8 tỷ đồng. TEG cho biết kết quả trên là do hoạt động thương mại tăng nhẹ, đồng thời phát sinh doanh thu từ thanh lý khoản đầu tư của công ty mẹ. Trong khi đó cùng kỳ năm 2020, Công ty không có lãi từ doanh thu hoạt động tài chính, dẫn đến chênh lệch doanh thu và lợi nhuận như trên.

Tính đến cuối quý 1 năm nay, tổng tài sản của TEG ghi nhận hơn 575 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng lên mức 47 tỷ đồng, tăng 67%.

Nợ phải trả tại thời điểm 31/03/2021 ghi nhận hơn 125 tỷ đồng, tăng 8% toàn bộ là do tăng nợ ngắn hạn.

Việt Phương

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút