17:11, 04/08/2022

TEG: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng bán niên đã soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng bán niên đã soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

    Tài liệu đính kèm:
    20220804_20220804 - TEG - Giai trinh BCTC Hop nhat soat xet ban nien 2022.pdf
    20220804_20220804 - TEG - Giai trinh BCTC Rieng soat xet ban nien 2022.pdf

    HOSE