TEG: Nghị quyết HĐQT về việc đính chính một số nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 19 ngày 16/08/2022

TEG: Nghị quyết HĐQT về việc đính chính một số nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 19 ngày 16/08/2022

 Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành công bố Nghị quyết HĐQT về việc đính chính một số nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 19 ngày 16/08/2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm