17:40, 13/09/2022

TEG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Quảng Ngãi

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Quảng Ngãi như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE