19:15, 18/04/2022

Thép Thủ Đức có lãi trở lại sau 2 quý lỗ liên tiếp

CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL (UPCoM: TDS) báo lãi hơn 8 tỷ đồng trong quý 1/2022 sau 2 quý lỗ liên tiếp.

Trong bài viết này:

  Trong 3 tháng đầu năm, Thép Thủ Đức ghi nhận doanh thu thuần hơn 754 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do chi phí đầu vào tăng mạnh, lợi nhuận gộp lại giảm xuống mức 27 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ.

  Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Thép Thủ Đức lãi ròng hơn 8 tỷ đồng, giảm 37.21% so với cùng kỳ.

  Kết quả kinh doanh của Thép Thủ Đức từ năm 2020

  Cho năm 2022, Thép Thủ Đức đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hơn 19 tỷ đồng, giảm hơn 56% so với thực hiện năm 2021.

  Cuối tháng 3, Công ty có trụ sở Thủ Đức này ghi nhận hàng tồn kho ở mức 452 tỷ đồng, cao hơn mức 423 tỷ đồng hồi đầu năm. Khoản phải thu cũng tăng mạnh từ 80 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng.

  Vũ Hạo

  FILI