THI lên kế hoạch lãi sau thuế 2020 giảm 25%

THI lên kế hoạch lãi sau thuế 2020 giảm 25%

CTCP Thiết bị Điện (Thibidi, HOSE: THI) vừa công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với chỉ tiêu lãi sau thuế năm 2020 giảm 25% so với thực hiện năm 2019, xuống chỉ còn hơn 130 tỷ đồng.

 

* IROnline: Giải pháp xây dựng trang web quan hệ cổ đông nhanh chóng và hiệu quả

 

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của THI
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Cụ thể, THI lên kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2020 đạt 3,054 tỷ đồng, tăng 1.6% so với thực hiện năm trước. Trong đó, doanh thu của công ty mẹ THIBIDI đạt 2,454 tỷ đồng và doanh thu của công ty con là Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh (MEE) đạt 600 tỷ đồng.

Ngược lại, lãi sau thuế năm 2020 theo kế hoạch đưa ra lại giảm 25%, chỉ còn hơn 130 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong năm 2020, THI cũng dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 25%, ngang bằng với mức chi trả cổ tức của các năm trước.

Thêm vào đó, THI cũng đưa ra kế hoạch chi trả 960 triệu đồng tiền thù lao cho HĐQT và trích 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành Công ty.

Trong năm 2019, THI ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 3,006 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước. Ngược lại, lãi sau thuế lại giảm 40%, xuống chỉ còn gần 165 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2019, THI đã hoàn thành 125% kế hoạch tổng doanh thu và thực hiện được 85% kế hoạch lãi trước thuế.

Bên cạnh đó, HĐQT THI sẽ trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. Cụ thể, THI sẽ trích 110 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 25%. Trong đó, THI đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 tỷ lệ 15%.

Đồng thời, THI sẽ trích quỹ khen thưởng phúc lợi gần 5 tỷ đồng và lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2020 hơn 293 tỷ đồng.

Thông qua các hợp đồng, giao dịch với Công ty mẹ Gelex

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động, liên kết sức mạnh từ các Công ty trong hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, HĐQT THI trình ĐHĐCĐ phê duyệt và chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp ĐGĐCĐ thường niên năm 2021.

Cụ thể là các hợp đồng giữa THI và công ty mẹ là Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (Gelex, HOSE: GEX) và các Công ty thành viên trong hệ thống Gelex trong lĩnh vực mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, chứng khoán, vay và cho vay có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của THI.

Hiện tại, giá cổ phiếu THI đang giao dịch quanh mức 28,500 đồng/cp (9h30 ngày 08/04/2020), giảm 19% qua 1 năm với khối lượng giao dịch bình quân chỉ đạt 832 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu THI từ đầu năm 2019 đến nay

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút