THI: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2022

THI: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2022

 Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2022  như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm