Thoát lỗ nhờ lợi nhuận khác, VHE báo lãi ròng 9 tháng giảm 97%

Thoát lỗ nhờ lợi nhuận khác, VHE báo lãi ròng 9 tháng giảm 97%

Nhờ khoản lợi nhuận khác hơn 3 tỷ đồng, CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (HNX: VHE) thoát khỏi thế lỗ trong 9 tháng đầu năm 2020.

Quý 3/2020, doanh thu thuần của VHE tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 32 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm hơn 58%, còn gần 3 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 21% cùng kỳ còn 8.7% trong quý 3.

Trong kỳ, chi phí lãi vay tăng 20%, lên hơn 1.2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm mạnh 86%, còn gần 700 triệu đồng, nguyên nhân theo VHE là do công ty tạm ngừng chi phí quảng cáo, marketing, các hoạt động trade marketing tại thời điểm bán hàng cũng như cắt giảm tối đa chi phí nhân sự bán hàng. Chi phí quản lý cũng giảm 36% so cùng kỳ, còn gần 700 triệu đồng.

Nhờ tiết giảm mạnh các chi phí, lãi ròng quý 3 của VHE đạt hơn 157 triệu đồng, tăng 18% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3/2020 của VHE. Đvt: Triệu đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của VHE

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của VHE giảm đến 20% so với cùng kỳ, xuống mức 98 tỷ đồng; lợi nhuận gộp giảm mạnh 78%, còn hơn 6 tỷ đồng; biên lợi nhuận gộp chỉ có 6.1%, cùng kỳ đạt 22.5%.

Đáng lưu ý, lợi nhuận khác tăng gấp gần 5 lần cùng kỳ, đạt hơn 3 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính giúp Công ty tránh bị lỗ trong 9 tháng đầu năm (Công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 3 tỷ đồng) và báo lãi ròng gần 300 triệu đồng, giảm 97% so cùng kỳ.

Cuối quý 3/2020, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 30% so với đầu năm, ghi nhận gần 60 tỷ đồng. Điều này góp phần giúp tổng tài sản tăng 1%, đạt gần 178 tỷ đồng.

Trong khi đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn cuối ngày 30/09 tăng 18% so với đầu năm, ghi nhận hơn 6 tỷ đồng. Theo đó, nợ phải trả cũng tăng 4%, lên gần 67 tỷ đồng.    

Trong 9 tháng đầu năm, giá cổ phiếu VHE đạt đỉnh vào ngày 12/02 ở mức 5,313 đồng/cp và chạm đáy vào ngày 23/03 với thị giá 2,989 đồng/cp. Hiện, giá cổ phiếu VHE đang dao động quanh mức 4,200 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu VHE trong 12 tháng gần nhất. Đvt: Đồng

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút