09:44, 27/09/2022

Thu hút FDI 9 tháng, TPHCM dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2.96 tỷ USD

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, tính đến ngày 20/9/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt hơn 18.7 tỷ USD, bằng 84.7% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy vốn đầu tư đăng ký mới giảm, nhưng cả vốn đầu tư điều chỉnh và GVMCP vẫn tiếp tục tăng so với cùng kỳ.

Trong bài viết này:

  Cơ cấu ĐTNN 9 tháng đầu năm 2022 theo tháng và theo thành phần vốn đầu tư

  Cụ thể, có 1,355 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) (tăng 11,8% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt 7.12 tỷ USD (giảm 43% so với cùng kỳ); Có 769 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 13.4% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 8.3 tỷ USD (tăng 29.9% so với cùng kỳ); Có 2,697 lượt GVMCP của nhà ĐTNN (giảm 4.7% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt trên 3.28 tỷ USD (tăng 1.9% so với cùng kỳ).

  Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 12.1 tỷ USD, chiếm 64.6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 3.5 tỷ USD, chiếm 18.7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ, bán buôn và bán lẻ với vốn đăng ký đạt lần lượt 676.9 triệu USD và 617.9 triệu USD.

  Xét về số lượng dự án mới, các ngành bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 30%, 25.7% và 15.9% tổng số dự án.

  Đã có 97 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2022. Trong đó, Xinh-ga-po dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 4.75 tỷ USD, chiếm 25.3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 24.3% so với cùng kỳ 2021. Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 3.8 tỷ USD, chiếm 20.3% tổng vốn đầu tư, giảm 2.38% so với cùng kỳ. Nhật Bản đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1.9 tỷ USD, chiếm 10.2% tổng vốn đầu tư.

  Theo số lượng dự án, Hàn Quốc vẫn là đối tác có nhà đầu tư quan tâm và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng dự án đầu tư và GVMCP nhiều nhất trong 9 tháng năm 2022 (chiếm 21.4% số dự án mới, 36% số lượt điều chỉnh và 35% số lượt GVMCP).

  Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 53 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 9 tháng đầu năm 2022. thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2.96 tỷ USD, chiếm 15.8% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 26.2% so với cùng kỳ năm 2021. Bình Dương đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 2.7 tỷ USD, chiếm 14,4% tổng vốn, tăng trên 58% so với cùng kỳ. Bắc Ninh xếp thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần trên 1.78 tỷ USD, chiếm 9.5% tổng vốn và tăng gấp 2.1 lần so với cùng kỳ năm 2021.

  Nếu xét về số dự án mới, các nhà ĐTNN vẫn tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu về số dự án mới (41.8%), số lượt GVMCP (66.6%) và đứng thứ hai về số lượt dự án điều chỉnh vốn (14.8% sau Hà Nội là 18.4%).

  Tính lũy kế đến ngày 20/9/2022, cả nước có 35,725 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên trên 431.5 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 267 tỷ USD, bằng 61.9% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

  Nhật Quang

  FILI