Thương mại Kiên Giang lên kế hoạch lãi sau thuế 2020 đi lùi

Thương mại Kiên Giang lên kế hoạch lãi sau thuế 2020 đi lùi

Năm 2020, CTCP Thương mại Kiên Giang (UPCoM: KTC) lên kế hoạch lãi sau thuế 2020 đạt gần 31 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, KTC lên kế hoạch doanh thu thuần năm 2020 đạt gần 6,738 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm 2019. Ngược lại, lãi sau thuế năm 2020 đạt gần 31 tỷ đồng, giảm gần 5% so với thực hiện năm trước.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của KTC
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của KTC

KTC cũng đề ra kế hoạch sản lượng tiêu thụ xăng dầu và gạo các loại lần lượt đạt 250,000 m3 và 227,000 tấn. Đồng thời, KTC cũng lên kế hoạch kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt gần 81 triệu USD và chi tiền lương bình quân gần 8 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, trong năm 2020, KTC cũng sẽ tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo các cấp, các ngành trong xử lý vướng mắc còn tồn tại ở Dự án 67.5 ha Phú Quốc, hoàn thành việc giao giá đất, chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất sang tên CTCP để chuyển nhượng thu hồi vốn và khai thác lợi nhuận.

Về kết quả kinh doanh công ty mẹ năm 2019, KTC ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 6,236 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt hơn 32 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2019, KTC đã thực hiện được 98% kế hoạch tổng doanh thu và 97% kế hoạch lợi nhuận.

Một số chỉ tiêu tài chính của KTC qua 4 quý gần đây. Đvt: Triệu đồng

Minh Hồng

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút