TID đặt kế hoạch lợi nhuận 2021 gấp 3.7 lần, ưu tiên vốn cho KCN Ông Kèo

TID đặt kế hoạch lợi nhuận 2021 gấp 3.7 lần, ưu tiên vốn cho KCN Ông Kèo

Ngày 29/06, CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 để trình lên kế hoạch kinh doanh của Công ty.

TID đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2021 đạt 10,500 tỷ đồng, tăng 42% so với thực hiện năm 2020; lãi sau thuế hợp nhất 300 tỷ đồng, gấp 3.7 lần năm trước. Dự kiến, Công ty sẽ trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 5%.

Với mục tiêu đề ra, TID sẽ tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư, triển khai các dự án lớn thuộc KCN, bất động sản và một số dự án dở dang từ trước. Tổng vốn đầu tư dự kiến năm 2021 là 1,745 tỷ đồng, trong đó ưu tiên KCN Ông Kèo.

Sơ đồ KCN Ông Kèo

Trong năm 2021, Công ty dự kiến hoàn tất đền bù giải phóng mặt bằng cho KCN Ông Kèo. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tăng vốn góp tại CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa (KCN Tam Phước), CTCP Phước Tân. Công ty cũng lên kế hoạch hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án Cảng tổng hợp Phú Hữu, Khu đô thị du lịch Đại Phước…

Tiếp đến, TID sẽ thoái vốn đầu tư tại CTCP Chế biến XNK NSTP Đồng Nai (Donafoods) và các Công ty khác ngoài hệ thống Tín Nghĩa.

Nhằm duy trì quy mô doanh thu trên 10 ngàn tỷ đồng, Công ty sẽ tiếp tục duy trì mua bán xuất khẩu cà phê nhân với kế hoạch sản lượng 75 ngàn tấn và kim ngạch 112 triệu USD.

Kết thúc quý 1 vừa qua, TID ghi nhận 1,745 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước. Công ty chuyển từ lỗ 52 tỷ đồng cùng kỳ sang lãi ròng gần 38 tỷ đồng. TID cho biết nguyên nhân chủ yếu do tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trong kỳ. Với kết quả quý đầu năm, TID chỉ mới thực hiện được 13% kế hoạch lợi nhuận 2021.

Việt Phương

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút