TIP báo lãi ròng quý 2 “đi lùi” 40%, doanh thu chuyển nhượng đất sụt giảm đáng kể

TIP báo lãi ròng quý 2 “đi lùi” 40%, doanh thu chuyển nhượng đất sụt giảm đáng kể

Doanh thu sụt giảm, CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) báo lãi ròng quý 2/2021 “đi lùi” 40% so với cùng kỳ.

Theo BCTC quý 2/2021, doanh thu thuần của TIP chỉ đạt gần 59 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do doanh thu chuyển nhượng đất từ Công ty Tín Khải - công ty con của TIP giảm 50%, đồng thời Khu dân cư 18 trong kỳ cũng không phát sinh doanh thu chuyển nhượng nền đất. Sau khi trừ giá vốn, TIP lãi gộp hơn 40 tỷ đồng, giảm 24%.

Doanh thu tài chính của TIP cũng ghi nhận giảm 10%, còn xấp xỉ 4 tỷ đồng do cả lãi tiền cho vay và tiền gửi có kỳ hạn đều giảm đáng kể.

TIP tiếp tục không ghi nhận chi phí bán hàng trong kỳ. Mặt khác, chi phí quản lý tăng 19%, lên hơn 6 tỷ đồng.

Kết quả, TIP lãi hơn 19 tỷ đồng trong quý 2/2021, giảm 40% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 của TIP. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của TIP

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TIP đạt gần 156 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Theo đó, lãi ròng nửa đầu năm 2021 của TIP cũng tăng 21%, lên hơn 59 tỷ đồng.

Với kết quả lãi sau thuế hơn 60 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021, TIP đã thực hiện được gần 79% kế hoạch lợi nhuận 76.2 tỷ đồng được đề ra cho năm 2021.

Tổng tài sản tính đến ngày 30/06/2021 của TIP đạt gần 959 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, tổng các khoản phải thu giảm 52%, còn hơn 131 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền và tiền gửi tăng 78%, lên hơn 195 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại thời điểm lập báo cáo đã giảm 27% so với đầu năm, còn hơn 300 tỷ đồng. Công ty không còn ghi nhận bất kỳ khoản vay nào sau khi “xóa sổ”gần 49 tỷ đồng các khoản vay với cá nhân. Ở chiều ngược lại, tiền thuê đất và phí hạ tầng trả trước của khách hàng ghi nhận gấp 5 lần đầu năm, với hơn 29 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút