15:02, 12/01/2022

TIX: Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021 và điều lệ công ty sửa đổi

Trong bài viết này:

     Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình công bố Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021 và điều lệ công ty sửa đổi như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE