16:23, 22/04/2022

TMC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TMC của CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/05/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức (Địa chỉ: 231 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/05/2022 và xuất trình CMND/Căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX