TNH dự kiến phát hành hơn 10 triệu cp trả cổ tức

TNH dự kiến phát hành hơn 10 triệu cp trả cổ tức

HĐQT CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (HOSETNH) vừa thông qua Nghị quyết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, TNH dự kiến phát hành hơn 10 triệu cp trả cổ tức với tỷ lệ phát hành là 25%. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020.

Thời gian dự kiến phát hành trong tháng 8 hoặc tháng 9/2021 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc nửa đầu năm 2021, TNH đạt gần 185 tỷ đồng doanh thu thuần và 50 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 33% và 6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, TNH đặt mục tiêu doanh thu đạt 420 tỷ đồng, tăng 25% và lợi nhuận sau thuế dự kiến mang về 139 tỷ đồng, tăng 28% so với thực hiện năm 2020. Trong thời gian tới, TNH tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng của giai đoạn II Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn, tiếp tục công tác quản trị tốt doanh thu, chi phí để đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong năm 2021 giữ vững mức ổn định.

Ngoài ra, TNH có kế hoạch liên doanh, liên kết đầu tư xây dựng 3 bệnh viện chuyên khoa là Bệnh viện Phụ sản Quốc tế TNH, Bệnh viện Mắt Quốc tế TNH và Bệnh viện Tai mũi họng TNH, dự kiến hoạt động vào năm 2022.

Với kết quả đạt được, TNH đã thực hiện được 44% chỉ tiêu doanh thu và 36% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Minh Hồng

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút