16:19, 09/05/2022

TRA: Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Anh Tuấn từ 05/05/2022

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Traphaco thông báo miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT như sau:


     

    Tài liệu đính kèm