14:04, 28/09/2022

TSC: Bổ nhiệm Bà Võ Thị Hồng Thắm giữ chức TGĐ, người đại diện theo pháp luật của Công ty thay thế cho Ông Chu Thanh Quân

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ thông báo  thay đổi nhân sự TGĐ, người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE