18:06, 12/08/2022

Tự doanh 12/08: Ngắt chuỗi mua ròng, FPT bị bán ròng mạnh

Phiên 12/08, tự doanh công ty chứng khoán chuyển sang bán ròng 32.6 tỷ đồng, kết thúc chuỗi mua ròng 14 phiên liên tiếp. Lực bán tập trung ở cổ phiếu FPT (22.3 tỷ đồng). Nhóm chứng khoán được mua ròng mạnh VCI (25.5 tỷ đồng), VND (4.5 tỷ đồng) dẫn đầu nhóm mua ròng. Tuy vậy, SSI bị bán ròng gần 4 tỷ đồng.

Trong bài viết này:

    Top 10 cổ phiếu tự doanh mua ròng phiên 12/08
    Top 10 cổ phiếu tự doanh bán ròng phiên 12/08

    Đông Tư

    FILI