17:50, 23/08/2022

Tự doanh 22/08: Bán ròng GAS

Phiên 23/08, tự doanh công ty chứng khoán quay sang bán ròng gần 413 tỷ đồng. Trong đó, GAS và POW là 2 mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt gần 52 và 28 tỷ đồng.

Trong bài viết này:

    Top 10 cổ phiếu tự doanh mua ròng phiên 23/08

    Top 10 cổ phiếu tự doanh bán ròng phiên 23/08

    Thu Minh

    FILI