Tuần 18-22/11: Chờ cổ tức cao từ SMB, SFC

Tuần 18-22/11: Chờ cổ tức cao từ SMB, SFC

Trong tuần từ ngày 18-22/11, có 10 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Trong đó, Bia Sài Gòn - Miền Trung (HOSE: SMB) trả cổ tức cao nhất với tỷ lệ 35%. Tiếp theo là Nhiên liệu Sài Gòn (HOSE: SFC) trả cổ tức với tỷ lệ 30%.

Chỉ 9 tháng đầu năm, SMB đã thực hiện vượt 32% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế (LNTT) cả năm 2019. Giá cổ phiếu SMB tăng gần 44% qua 1 năm.

Cùng kỳ, SFC cũng thực hiện vượt 9% kế hoạch LNTT 2019. Giá cổ phiếu SFC tăng hơn 42% qua 1 năm.

Gia Nghi

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút