09:00, 30/08/2022

TV2: Giải trình biến động KQKD HN và riêng soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 giải trình biến động KQKD HN và riêng soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

    Tài liệu đính kèm:
    20220830_20220830 - TV2 - Giai trinh bien dong KQKD BCTC HN 6Th DN 2022.pdf
    20220830_20220830 - TV2 - Giai trinh bien dong KQKD BCTC rieng le 6Th DN 2022.pdf

    HOSE