TV2 góp vốn đầu tư Nhà máy sinh khối Hậu Giang

TV2 góp vốn đầu tư Nhà máy sinh khối Hậu Giang

HĐQT CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HOSETV2) vừa thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư, kế hoạch ghi nhận đăng ký góp vốn thành lập CTCP Năng lượng Sinh khối Hậu Giang.

Tổng mức đầu tư dự án của Nhà máy sinh khối Hậu Giang là 875 tỷ đồng. Trong đó, 30% vốn chủ sở hữu và 70% vốn vay từ các tổ chức tín dụng. Quy mô công suất là 20MW. Dự án dự kiến được khởi công vào quý 4/2021.

TV2 sẽ đầu tư vào dự án này thông qua việc góp 10% vốn (2 tỷ đồng) thành lập Công ty Dự án là CTCP Năng lượng Sinh khối Hậu Giang (vốn điều lệ 20 tỷ đồng).

Trong một diễn biến khác, hồi đầu tháng 6, TV2 dự kiến phát hành 9 triệu cp để trả cổ tức năm 2020, tương ứng 25%/vốn điều lệ, thực hiện sau khi được UBCKNN chấp nhận.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2021 của TV2 đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 35%, bao gồm tiền mặt 10% và cổ phiếu 25%. Nguồn thực hiện lấy từ lãi sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020. Sau khi phát hành, vốn điều lệ Công ty sẽ nâng từ 360 tỷ đồng lên thành 450 tỷ đồng.

Minh Hồng

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút