17:18, 04/07/2022

TV2: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Võ Văn Bình từ 01/07/2022

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE