08:33, 26/06/2021

TVH đặt kế hoạch kinh doanh 2021 thận trọng, chia cổ tức kỷ lục cho 2020

ĐHĐCĐ CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (UPCoM: TVH) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu 120 tỷ đồng trở lên, lãi trước thuế 27 tỷ đồng trở lên. Cổ tức ước ở mức 30% vốn điều lệ. Các mức phấn đấu này xấp xỉ kết quả thực hiện năm 2020.

Trong bài viết này:

  Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của TVH
  Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

  Trong năm 2021, Công ty sẽ đầu tư 3.4 tỷ đồng cho công tác đào tạo và phần mềm, thiết bị đo sâu đa tia MB2, máy tính và các thiết bị văn phòng khác. TVH sẽ tiếp tục bám sát các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết dứt điểm các thủ tục liên quan đến khu đất Chùa Vẽ, nhà 123 Tôn Thất Thuyết và 25 Võ Thị Sáu.

  Ngoài ra, Công ty sẽ nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư văn phòng chi nhánh Công ty tại TPHCM tại vị trí có khả năng sinh lời, đáp ứng điều kiện làm việc của chi nhánh trước mắt cũng như lâu dài.

  Đại hội cũng đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 34.34%/vốn điều lệ. Đây là tỷ lệ chia cao nhất từ sau khi TVH lên sàn UPCoM đến nay.

  Việt Phương

  FILI