08:50, 18/08/2022

TVH sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 33.27%

CTCP Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải (UPCoM: TVH) thông báo 12/09 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

Trong bài viết này:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền là 09/09. Ngày dự kiến thanh toán là 12/10.

  Tỷ lệ thực hiện đạt 33.27% (1 cp nhận được 3,327 đồng). Với hơn 4 triệu cp đang lưu hành, TVH cần chi hơn 13 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

  Kết thúc năm 2021, TVH ghi nhận doanh thu thuần gần 123 tỷ đồng và hơn 22.2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

  Năm 2022, Công ty lên kế hoạch doanh thu 123 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức không thấp hơn 30%.

  Trên thị trường, từ đầu năm 2022 đến nay, cổ phiếu TVH liên tiếp trắng thanh khoản. Kết phiên 17/08, TVH có giá 22,100 đồng/cp, giảm 40% so với đầu năm.

  Diễn biến giá cổ phiếu TVH từ đầu năm 2022 đến nay

  Thế Mạnh

  FILI